Årsmöte | Sverigedemokraterna Mönsterås

Årsmöte

Under söndagen den 25 januari så samlades medlemmarna i SD Oskarshamn/Emådalen som omfattar Oskarshamn, Högsby och Mönsterås kommun för årsmöte. Något som gjorde detta möte lite mer speciellt var att kommunföreningsstyrelsen föreslagit årsmöte att ändra föreningens geografiska omfattning och namn, då medlemmarna i Högsby och Mönsterås velat bilda en egen kommunförening. Styrelsens förslag antogs enhälligt och efter avslutat årsmöte i den gamla kommunföreningen så hölls ett bildandemöte för SD Emådalen. Som ordförande i SD Oskarshamn så valdes Uno Josefsson och i SD Emådalen så fick Leif Gustavsson förnyat förtroende, då han sedan tidigare varit ordförande i den gemensamma kommunföreningen. Efter avslutade årsmötesförhandlingar så var det gemensamt samkväm med fika och intressanta diskussioner.

f.v. Thoralf Alfsson, Uno Josefsson, Leif Gustavsson och Mattias Bäckström Johansson

 

Styrelsen för SD Oskarshamn
Ordförande – Uno Josefsson
Vice ordförande och kassör – Mattias Bäckström Johansson
Sekreterare – Britt-Marie Sundqvist
Ledamot – Dan Bengtsson
Ledamot – Nils-Erik Jonsson

Suppleant – Erik Giessel

Styrelsen för SD Emådalen
Ordförande – Leif Gustavsson
Vice ordförande – Roger Sunesson
Andre vice ordförande – Lennart Persson
Sekreterare – Veronica Johansson
Ledamot – Angelica Jegerfalk
Ledamot – Mikael Karlsson

Suppleant – Philip Rosvall
Suppleant – Conny Johansson
Suppleant – Henrik Wallin
Suppleant – Lennart Jegerfalk