SD deltog i paneldebatt | Sverigedemokraterna Mönsterås

SD deltog i paneldebatt

Under måndagen så deltog Sverigedemokraterna i en paneldebatt anordnad av Kommunal Sydost – sektion Mönsterås. För Sverigedemokraterna så deltog Mikael Karlsson, kandidat till kommunfullmäktige, i debatten. En stor del av debatten kretsade kring kommunens skolor samt äldreomsorgen, men även vindkraft vilket var ett ämne som Sverigedemokraterna tog upp. Sverigedemokraterna lyfte vikten av att skapa en attraktiv kommun att leva i som värnar om invånarnas intressen, att styra de ekonomiska resurserna till kärnverksamheterna (skola, vård och omsorg), att alla ska gå ut grundskolan med gymnasiebehörighet och att stoppa satsningarna på vindkraft som äventyrar skattebetalarnas pengar.

debatt